UTC Een wereldwijde tijdschaal

Coordinated Universal Time (UTC - van de Franse Temps Universel Coordonné) is een internationale tijdschaal gebaseerd op de tijd die wordt verteld door atoomklokken. Atoomklokken nauwkeurig zijn binnen een seconde in enkele miljoenen jaren. Ze zijn zo nauwkeurig dat International Atomic Time, de tijd die door deze apparaten wordt doorgegeven, nog nauwkeuriger is dan de spin van de aarde.

De rotatie van de aarde wordt beïnvloed door de zwaartekracht van de maan en kan daarom vertragen of versnellen. Om deze reden moet International Atomic Time (TAI van het Franse Temps Atomique International) 'Schrikkelseconden' hebben toegevoegd om het in overeenstemming te houden met het oorspronkelijke tijdsschema GMT (ondertussen Greenwich) ook wel UT1 genoemd, dat is gebaseerd op zonnetijd .

Deze nieuwe tijdschaal, bekend als UTC, wordt nu over de hele wereld gebruikt, waardoor computernetwerken en communicatie aan weerszijden van de wereld kunnen worden uitgevoerd.

UTC wordt niet door een land of een bestuur bestuurd, maar een samenwerking van atoomklokken over de hele wereld die politieke neutraliteit en ook nauwkeurigheid waarborgt.

UTC wordt op tal van manieren over de hele wereld verzonden en wordt gebruikt door computernetwerken, luchtvaartmaatschappijen en satellieten om nauwkeurige synchronisatie te garanderen, ongeacht de locatie op aarde.

In de VS zond NIST (National Institute of Standards and Technology) UTC uit vanaf hun atoomklok in Fort Collins, Colorado. De National Physics Laboratories van het VK en Duitsland hebben soortgelijke systemen in Europa.

Het internet is ook een andere bron van UTC-tijd. Meer dan duizend tijdservers op het web kan worden gebruikt om een ​​UTC-tijdbron te ontvangen, hoewel veel niet nauwkeurig genoeg zijn voor de meeste netwerkbehoeften.

Een andere, veilige en nauwkeurigere methode om UTC te ontvangen, is om de signalen te gebruiken die worden verzonden door het Global Positioning System van de VS. De satellieten van het GPS-netwerk bevatten allemaal atoomklokken die worden gebruikt om positionering mogelijk te maken. Deze klokken verzenden de tijd die kan worden ontvangen met behulp van een GPS-ontvanger.

Veel toegewijd tijdservers zijn beschikbaar die een UTC-tijdbron kunnen ontvangen van het GPS-netwerk of de uitzendingen van het National Physics Laboratory (die allemaal worden uitgezonden op 60 kHz longwave).

De meeste tijdservers gebruiken NTP (Network Time Protocol) om computernetwerken naar UTC-tijd te verdelen en te synchroniseren.

Dit bericht is geschreven door

Stuart

Gerelateerd lezen