Belang van atoomkloktijd Bronnen voor technologie

Tijdregistratie en nauwkeurigheid zijn belangrijk in het dagelijks leven. We moeten weten hoe laat de gebeurtenissen zich voordoen om ervoor te zorgen dat we ze niet missen, we moeten ook een bron van nauwkeurige tijd hebben om te voorkomen dat we te laat komen; en computers en andere technologie zijn net zo afhankelijk van de tand als wij.

Voor veel computers en technische systemen is de tijd in de vorm van een tijdstempel het enige tastbare dat een machine moet identificeren wanneer gebeurtenissen moeten plaatsvinden en in welke volgorde. Zonder een tijdstempel kan een computer geen enkele taak uitvoeren - zelfs het opslaan van gegevens is onmogelijk zonder dat de machine weet hoe laat het is.

Vanwege deze afhankelijkheid van tijd, hebben alle computersystemen ingebouwde klokken op hun printplaten. Gewoonlijk zijn dit op kwarts gebaseerde oscillatoren, vergelijkbaar met de elektronische klokken die worden gebruikt in digitale polshorloges.

Het probleem met deze systeemklokken is dat ze niet erg nauwkeurig zijn. Zeker, voor het vertellen van de tijd voor menselijke doeleinden zijn ze precies genoeg; machines vereisen echter vaak een hogere mate van nauwkeurigheid, vooral wanneer apparaten worden gesynchroniseerd.

Voor computernetwerken is synchronisatie van cruciaal belang omdat verschillende machines die verschillende tijden uitspreken kunnen leiden tot fouten en het uitvallen van het netwerk om zelfs maar eenvoudige taken uit te voeren. Het moeilijke met netwerksynchronisatie is dat het systeem klokken gebruikt door computers om de tijd te laten afnemen. En wanneer verschillende klokken met verschillende hoeveelheden afwijken, kan een netwerk snel in de war raken omdat verschillende machines verschillende tijden hebben.

Om deze reden worden deze systeemklokken niet gebruikt om synchronisatie te bieden. In plaats daarvan wordt een veel nauwkeuriger type klok gebruikt: de atoomklok.

Atoomklokken drijven niet weg (althans niet met meer dan een seconde in een miljoen jaar) en zijn dus ook ideaal om computernetwerken te synchroniseren. De meeste computers gebruiken het softwareprotocol NTP (Network Time Protocol) dat een single gebruikt atoomkloktijdbron, via internet, of veiliger, extern via GPS of radiosignalen, waarbij elke machine op een netwerk wordt gesynchroniseerd met.

Omdat NTP ervoor zorgt dat elk apparaat nauwkeurig op deze brontijd wordt gehouden en de onbetrouwbare systeemklokken negeert, kan het gehele netwerk binnen fracties van een seconde van elkaar worden gesynchroniseerd met elke machine.

Dit bericht is geschreven door

Richard N Williams

Richard N Williams is een technisch auteur en een specialist in de NTP-server en de tijd synchronisatie industrie. Richard N Williams op Google+

Gerelateerd lezen