GPS-tijdserver - vijf redenen om te installeren

GPS-tijd-servers zijn een zeer nauwkeurige en veilige methode voor het synchroniseren van een computernetwerk met UTC (Coordinated Universal Time). GPS-tijdservers zijn eenvoudig te gebruiken en zorgen ervoor dat een netwerk wordt gesynchroniseerd met een veilige vorm van tijd. Veel netwerkbeheerders zien echter niet de noodzaak om een ​​GPS-tijdserver te gebruiken en blijven hun netwerk in gevaar brengen door een online tijdbron te gebruiken voor synchronisatie. Hier zijn vijf redenen waarom een ​​GPS-tijdserver cruciaal is voor de synchronisatie van computernetwerken.

GPS Time Server-beveiliging

Het GPS-tijdsignaal is extern van een netwerk. Dit betekent dat kwaadwillende gebruikers de tijd niet kunnen manipuleren en de firewall geen poort open hoeft te laten om het signaal door te laten. Online tijdbronnen kunnen niet worden geverifieerd, wat betekent dat de tijd kan worden gewijzigd door kwaadwillende software of, nog erger, kan worden gebruikt om via de firewall toegang te krijgen tot een netwerk.

GPS Time Server-nauwkeurigheid

GPS-tijd signalen worden gestuurd door atoomklokken aan boord van de satellieten. Dit betekent dat een GPS-tijdserver rechtstreeks communiceert met een atoomklok, zonder tussenliggende tussenpersoon. Online tijdservers zijn tussenliggende tijdservers, met andere woorden ze krijgen hun tijd van een andere tijdserver. Dit betekent dat de nauwkeurigheid niet zo precies is als een directe link met een atoomklok. Verder kan de afstand en het ontbreken van regelmatige kalibratie ertoe leiden dat een online tijdbron onnauwkeurig is, vaak soms wel tot enkele seconden.

Beschikbaarheid GPS-tijdserver

GPS-signalen zijn altijd beschikbaar, waar ter wereld je ook bent. In tegenstelling tot online tijdbronnen die kunnen uitvallen als gevolg van fouten, werkt een GPS-signaal altijd en wordt het nooit uitgeschakeld voor onderhoud of connectiviteitsproblemen. Dit betekent dat er nooit downtime is, waardoor u altijd een nauwkeurige tijd kunt garanderen.

GPS Time Server Eenvoud

GPS-tijdservers zijn eenvoudig te installeren en beginnen te gebruiken. Het enige dat nodig is, is dat een antenne is geïnstalleerd zodat het de lucht kan zien en de GPS-tijdserver wordt vervolgens op de router of een ander schakelapparaat aangesloten, waar het kan beginnen met het synchroniseren van het netwerk.

Betrouwbaarheid GPS-tijdserver

Omdat GPS-tijdsignalen altijd beschikbaar zijn, is er weinig dat mis kan gaan met een GPS-tijd-server. Na installatie en vergrendeling van het tijdsignaal blijft een GPS-tijdserver 24 uren per dag werken, 365 dagen van het jaar. Dit maakt gemoedsrust mogelijk dat de tijd op een computernetwerk altijd binnen een paar milliseconden nauwkeurig zal zijn.

Dit bericht is geschreven door

Richard N Williams

Richard N Williams is een technisch auteur en een specialist in de NTP-server en de tijd synchronisatie industrie. Richard N Williams op Google+

Gerelateerd lezen