De Atomic Clock Precision naar uw bureaublad brengen

Atoomklokken hebben een enorme invloed gehad op onze moderne levens met veel van de technologieën die een revolutie teweeg hebben gebracht in de manier waarop we onze levens leiden, afhankelijk van hun uiterst precieze tijdwaardigheid.

Atoomklokken zijn heel anders dan andere chronometers; een normaal horloge of klok houdt de tijd vrij nauwkeurig, maar verliest elke dag twee of twee seconden. Een atoomklok aan de andere kant zal geen seconde verliezen in miljoenen jaren.

In feite is het eerlijk om te zeggen dat een atoomklok de tijd niet meet, maar de basis waarop we onze percepties van tijd baseren. Laat me uitleggen dat de tijd, zoals Einstein aantoonde, relatief is en de enige constante in het universum de snelheid van het licht is (hoewel een vacuüm).

Tijd meten met enige echte precisie is daarom moeilijk omdat zelfs de zwaartekracht op aarde de tijd scheef trekt en vertraagt. Het is ook bijna onmogelijk om tijd te baseren op een referentiepunt. Historisch gezien hebben we altijd de revolutie van de aarde en verwijzing naar de hemellichamen als basis gebruikt voor onze tijdvertelling (24-uren per dag = één omwenteling van de aarde, 365-dagen = één omwenteling van de aarde rond de zon enz.).

Helaas is de rotatie van de aarde geen nauwkeurig referentiekader om onze tijd te baseren. De aarde vertraagt ​​en versnelt in haar revolutie, wat betekent dat sommige dagen langer zijn dan andere.

Atoomklokken
gebruikte echter de resonantie van atomen (normaal cesium) bij bepaalde energietoestanden. Aangezien deze atomen op exacte frequenties (of een exact aantal keren) trillen, kan dit worden gebruikt als basis voor het vertellen van de tijd. Dus na de ontwikkeling van de atoomklok is de tweede gedefinieerd als over 9 miljard resonantie 'teken "van het cesiumatoom.

De ultra precieze aard van atoomklokken is de basis voor technologieën zoals satellietnavigatie (GPS), luchtverkeersleiding en internethandel. Het is mogelijk om de precieze aard van atoomklokken te gebruiken om ook computernetwerken te synchroniseren. Het enige dat nodig is, is een NTP tijdserver (Network Time Protocol).
NTP-servers de tijd ontvangen van atoomklokken via een uitzendsignaal of het GPS-netwerk, dan distribueren ze het over een netwerk, waardoor alle apparaten exact dezelfde, ultra precieze tijd hebben.

Dit bericht is geschreven door

Stuart

Gerelateerd lezen