Atomic Clock Synchronization gemakkelijk gemaakt met een NTP Time Server

Atoomklokken zijn de ultieme tijdwaarnemingsapparatuur. Hun nauwkeurigheid is ongelooflijk, omdat een atoomklok binnen een miljoen jaar niet zoveel als een seconde zal afdrijven, en wanneer dit wordt vergeleken met de volgende beste chronometers, zoals een elektronische klok die in een week met een seconde kan afdrijven, een atoomklok is ongelooflijk nauwkeuriger.

Atoomklokken worden over de hele wereld gebruikt en vormen het hart van veel moderne technologieën die een veelheid aan toepassingen mogelijk maken die we als vanzelfsprekend beschouwen. Internethandel, satellietnavigatie, luchtverkeersleiding en internationaal bankieren zijn allemaal sectoren die sterk afhankelijk zijn

Ze bepalen ook de tijdschaal van de wereld, UTC (Coordinated Universal Time), die door een constellatie van deze klokken wordt aangehouden (hoewel UTC moet worden aangepast om rekening te houden met de vertraging van de aardse spin door het toevoegen van schrikkelseconden).

Computernetwerken moeten vaak worden gesynchroniseerd met UTC. Deze synchronisatie is van vitaal belang in netwerken die tijdsgevoelige transacties uitvoeren of een hoge mate van beveiliging vereisen.

Een computernetwerk zonder voldoende tijdsynchronisatie kan veel problemen veroorzaken, waaronder:

Verlies van gegevens

  • Moeilijkheden bij het identificeren en registreren van fouten
  • Verhoogd risico op beveiligingsinbreuken.
  • Geen tijdgevoelige transacties kunnen uitvoeren

Om deze redenen moeten veel computernetwerken worden gesynchroniseerd met een bron van UTC en zo accuraat mogelijk worden bewaard. En hoewel atoomklokken grote, omvangrijke apparaten zijn die worden bewaard in de fysica laboratoria, is het ongelooflijk eenvoudig om ze als een bron van tijd te gebruiken.

Network Time Protocol (NTP) is een softwareprotocol dat uitsluitend is ontworpen voor de synchronisatie van netwerken en computersystemen en met behulp van een speciale NTP-server de tijd vanaf een atoomklok kan door de tijdserver worden ontvangen en via NTP via het netwerk worden gedistribueerd.

NTP-servers gebruiken radiofrequenties en meer in het algemeen de GPS-satellietsignalen om de atoomklok-timingsignalen te ontvangen die vervolgens over het netwerk worden verspreid, waarbij NTP regelmatig elk apparaat aanpast om te zorgen dat het zo nauwkeurig mogelijk is.

Dit bericht is geschreven door

Richard N Williams

Richard N Williams is een technisch auteur en een specialist in de NTP-server en de tijd synchronisatie industrie. Richard N Williams op Google+

Gerelateerd lezen